Guanyador de l'edició 2020

Ease Apps

Les aplicacions Ease Apps eliminen barreres d'accessibilitat física als dispositius Android que, en l'actualitat, no resol cap altra aplicació.

Finalistes

Smart Heliport

Be Water

Eskla-te

Mammalab

Sensoraïm

Vöbu

Sustainable Geotechnics

Be Chained

Pluxer